Czy koronawirus może wywoływać epizody psychotyczne?

Data zgłoszenia: 28.07.2020 11:31

Udostępnij:

Zgłoszony news

COVID-19 objawia się na rozliczne sposoby, wpływając na wiele układów, w tym ośrodkowy układ nerwowy. W ostatnich miesiącach odnotowano na świecie przypadki zachorowań na koronawirusa wśród pacjentów,...

https://dzieckoifigura.pl/mezczyzna-zarazil-sie-koronawirusem-i-zwariowal-przyznal-sie-zonie-do/

Werdykt

Prawda

Raport eksperta

Data werdyktu: 29.07.2020 12:39

COVID-19 objawia się na rozliczne sposoby, wpływając na wiele układów, w tym ośrodkowy układ nerwowy. W ostatnich miesiącach odnotowano na świecie przypadki zachorowań na koronawirusa wśród pacjentów, u których jednocześnie wystąpiły różne objawy neurologiczne. W większości przypadków patofizjologia pozostaje niejasna i nie ma pewności co do jego długoterminowych konsekwencji.
 Centralnym punktem przebiegu COVID-19 jest ostra infekcja dróg oddechowych objawiająca się przede wszystkim zapaleniem płuc. Jednak badania w różnych krajach (m.in w Chinach, we Francji) ujawniają neurologiczną korelację z COVID-19. Obserwowane objawy, których przyczyna pozostaje niejasna, obejmowały zaburzenia świadomości, uszkodzenie mięśni szkieletowych oraz ostrą chorobę naczyń mózgowych, częściej występowały w ciężkiej chorobie. Wyniki kilku badań wskazują na różne możliwe wyniki neurologiczne u pacjentów z COVID-19. Obserwowane objawy częściej występowały u pacjentów z ciężką chorobą. Inne możliwe objawy obejmowały hipogeuzję i hiposmię. Nie zbadano jednak związku między tymi objawami neurologicznymi a wynikami leczenia, ponieważ w momencie publikacji wyników badań pacjenci byli nadal hospitalizowani w ciężkim stanie. W innym badaniu tej samej grupy stwierdzono, że u 13 pacjentów po zakażeniu COVID-19 wystąpiła ostra choroba naczyniowo-mózgowa, w tym udar niedokrwienny, zakrzepica zatoki żylnej mózgu i krwotok mózgowy. Cechy te były ponownie częstsze u pacjentów z ciężką postacią choroby i starszych pacjentów. Zgodnie z ustaleniami z Chin, objawy neurologiczne zostały również zgłoszone w drugim badaniu we Francji, w którym obserwowano 58 pacjentów z COVID-19 przyjętych do szpitala z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej. 84% doświadczyło objawów neurologicznych w różnych momentach, od przyjęcia na OIOM do przerwania blokady przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Objawy neurologiczne obejmowały objawy encefalopatii, dysfunkcji układu korowo-rdzeniowego, pobudzenia i majaczenia. Obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego i perfuzji przeprowadzone na niewielkiej podgrupie pacjentów ujawniło również wzmocnienie oponowo-oponowe i obustronną hipoperfuzję czołowo-skroniową, a dwóch pacjentów miało również objawy małego ostrego udaru niedokrwiennego. W oczekiwaniu na dodatkowe badania w celu dokładniejszego scharakteryzowania powiązanych neurologicznych objawów COVID-19 pojawiło się coraz więcej indywidualnych opisów przypadków opisujących ostre zaburzenia neurologiczne, od zespołu Guillain-Barré i ostrego zapalenia rdzenia kręgowego po ostrą krwotoczną martwiczą encefalopatię u pacjentów z COVID. Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania w celu opracowania zwalidowanego testu na obecność SARS-CoV-2 w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Źródła

https://casereports.bmj.com/content/13/6/e236123 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967586820311851 https://www.researchgate.net/publication/340517127_Neurotropism_of_SARS-CoV_2_Mechanisms_and_manifestations https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141641/