Czy istnieją superroznosiciele choroby COVID-19, czyli osoby zarażające bardziej niż inni?

Data zgłoszenia: 25.07.2020 21:34

Udostępnij:

Zgłoszony news

W epidemiologii rzeczywiście istnieje zjawisko superroznosicielstwa i faktycznie naukowcy badający przypadek ogniska zakażeń w zakładach mięsnych Toennies w Rheda-Wiedenbrueck w powiecie Guetersloh w ...

https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-supernosiciel-w-zakladach-miesnych-zarazal-nawet-osoby-stojace-8-metrow-dalej-6535831777700736a.html?c=7&fbclid=IwAR3UXfsaAlPGObsxqEyOwdkSCBJS_BRRIH9vPhh6-Pa0OyfmxhLbFZ-PnI4&utm_campaign=sgf&utm_medium=mny&utm_source=fb

Werdykt

Prawda

Raport eksperta

Data werdyktu: 27.07.2020 11:23

W epidemiologii rzeczywiście istnieje zjawisko superroznosicielstwa i faktycznie naukowcy badający przypadek ogniska zakażeń w zakładach mięsnych Toennies w Rheda-Wiedenbrueck w powiecie Guetersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii odkryli, że do masowego rozprzestrzenienia się wśród pracowników koronawirusa SARS-CoV-2 w znacznej mierze przyczynił się właśnie jeden superroznosiciel. Prawdą jest również, że w tym konkretnym przypadku, zdaniem badaczy, nosiciel mógł rozsiewać wirusa w promieniu nawet 8 metrów. Zgłoszony do weryfikacji tekst został opublikowany na portalu Money.pl pod tytułem „Koronawirus. Supernosiciel w zakładach mięsnych. Zarażał nawet osoby stojące 8 metrów dalej”. Towarzyszące zgłoszeniu pytanie brzmi: „Czy istnieje coś takiego jak supernosiciel i czy może zarażać na 8 metrów?”. Zjawisko superroznosicielstwa jest obecne w przebiegu każdej epidemii i było obiektem licznych badań naukowych. W uproszczeniu polega ono na tym, że niektórzy ludzie zarażają bardziej niż inni. W epidemiologii liczbę osób, którym jeden zarażony przekaże patogen, określa Podstawowa liczba odtwarzania (ang. basic reproductive number) oznaczana skrótem R0. Znajomość tego współczynnika umożliwia prognozowanie tempa i zasięgu rozprzestrzeniania się epidemii. Różne choroby zakaźne mają różną Podstawową liczbę odtwarzania. Najbardziej zakaźne choroby, jak odra, ospa wietrzna i świnka mają R0 odpowiednio na poziomie 12-18 dla odry i 10-12 dla dwóch pozostałych chorób. W przypadku wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 choroby COVID-19 współczynnik ten nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Na razie według różnych badań szacuje się, że wskaźnik ten mieści się w przedziale od 2 do 6 (chociaż w niektórych badaniach pojawiają się zarówno niższe jak i wyższe wartości). Dla porównania R0 grypy wynosi 1,4-1,6. Za superroznosicieli uznaje się osoby, dla których wartość R0 w znaczący sposób przekracza średnią. W trakcie pandemii COVID-19 odnotowano liczne przypadki superroznosicielstwa. Jednym z pierwszych wykrytych przez epidemiologów i opisanych przez media był przypadek „pacjenta 31” z Korei Płd., któremu przypisano co najmniej 70 zakażeń. Z kolei superroznosiciel z zakładów rybnych w portowym mieście Tema w Ghanie miał zarazić 533 inne osoby zatrudnione w fabryce. Zdaniem niemieckich naukowców również w przypadku ogniska zakażeń zlokalizowanego w zakładach mięsnych Toennies w Rheda-Wiedenbrueck w powiecie Guetersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii na wyjątkowo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród załogi miała wpływ obecność superroznosiciela. Koronawirusa wykryto tam u ponad 1,5 tys. spośród ponad 7 tys. pracowników rzeźni. Badaczom z Centrum Badań Chorób Zakaźnych im. Helmholtza (HZI), Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf (UKE) oraz Instytutu Wirusologii Doświadczalnej im. Leibniza (HPI) udało się zrekonstruować drogę rozprzestrzeniania się koronawirusa w fabryce i wytypować superroznosiciela, którym był jeden z pracowników zatrudnionych przy ćwiartowaniu tusz wołowych. Według naukowców specyficzne warunki pracy w rzeźni wpłynęły na to, że obecny w jego organizmie koronawirus SARS-CoV-2 mógł rozprzestrzeniać się nawet w promieniu ośmiu metrów. Wprawdzie w większości oficjalnych baz wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 maksymalny zasięg kropelkowego rozprzestrzeniania się koronawirusa w powietrzu jest określany na 4 metry, ale zdaniem niemieckich badaczy w tym wypadku faktycznie mogło to być nawet dwa razy więcej w związku z bardzo ograniczonym dopływem świeżego powietrza do hali fabrycznej, niską temperaturą, wymuszoną przez klimatyzację stałą cyrkulacją powietrza oraz faktem, że wykonywana tam praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (co przekłada się bezpośrednio na intensywność oddychania).

Źródła

Dostęp 27.07.2020 r. godz. 12.30 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095140/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151430/ https://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/news-detail/article/complete/sars-cov-2-ausbruch-in-deutschem-fleischzerlegebetrieb-uebertragungen-erfolgten-ueber-weite-distanze https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/webinar2_JohnC_28Apr.pdf?ua=1 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(17)30307-9/fulltext