Czy księża umierają jeden po drugim na Covid-19?

Data zgłoszenia: 27.07.2020 09:35

Udostępnij:

Zgłoszony news

W Radomiu w lipcu zmarło pięciu księży; byli mieszkańcami Domu Księży Seniorów. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 rośnie wraz z wiekiem zakażonych; nie jest związane ze stanem duchownym. „U wszystkich ...

https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polska/Ksieza-umieraja-jeden-po-drugim.-Koronawirus-zbiera-zniwo-w-kosciele

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 28.07.2020 13:34

W Radomiu w lipcu zmarło pięciu księży; byli mieszkańcami Domu Księży Seniorów. Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 rośnie wraz z wiekiem zakażonych; nie jest związane ze stanem duchownym. „U wszystkich mieszkańców Domu Księży Seniorów przeprowadzono badania na obecność koronawirusa. U dziesięciu księży stwierdzono wynik pozytywny. U niektórych z nich pojawiły się objawy chorobowe, dlatego była konieczność przewiezienia w sobotę i w niedzielę chorych księży do szpitala w Radomiu na oddział zakaźny. Niestety jeden z księży seniorów zmarł w szpitalu” – informował na początku lipca ks. Edward Poniewierski, rzecznik prasowy kurii diecezji radomskiej. W kolejnych dniach zmarło jeszcze czterech księży seniorów z radomskiej placówki. Kapłani mieli 84, 90, 91 i 92 lata. Jak poinformowało nas biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski, Kościół nie gromadzi zbiorczych danych na temat śmiertelności wśród księży, którzy zachorowali na COVID-19. Danych takich należałoby więc szukać w poszczególnych diecezjach. Ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej, powiedział nam, że kuria warszawska nie ma takich danych. Podobnie w diecezji radomskiej. „Nie robiliśmy takich podsumowań Nie są mi znane inne dane poza śmiercią pięciu księży w Domu Księży Seniorów” – wskazał ks. Edward Poniewierski z kurii diecezji radomskiej. Śmierć księży z Domu Seniorów należy wiązać z ich wiekiem. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, najbardziej narażone na rozwinięcie się ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, które chorują na inne choroby, w szczególności przewlekłe (np. cukrzycę, choroby układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia neurologiczne). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia śmiertelność na COVID-19 rośnie wraz z wiekiem zakażonych. Ze statystyk za pierwszy tydzień lipca wynika, że w grupie wiekowej 25-49 lat śmiertelność na COVID-19 w Europie wynosi ok. 2 proc.; w grupie 50-64 zbliża się do 10 proc., a u seniorów między 65 a 79 rokiem życia wskaźnik ten wzrasta już do ponad 30 proc. Najwyższa śmiertelność odnotowywana jest u osób starszych niż 80 lat; wynosi powyżej 55 proc. Wśród zmarłych na COVID-19 przeważają mężczyźni (58 proc.). Podobnie według danych publikowanych przez California Department of Public Health. O ile w grupie 18-34 wskaźnik zgonów wynosi 1,3 proc., a w grupie 35-49 - 5,7 proc., to u siedemdziesięciolatków jest to ponad 11 proc., a u osiemdziesięciolatków już 43,4 proc. Z opracowania „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia” przygotowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w Polsce jest blisko 25 tys. księży, którzy są przypisani do 44 diecezji.

Źródła

https://diecezja.radom.pl/zmarl-ks-kan-henryk-bien/ https://diecezja.radom.pl/zmarl-ks-stanislaw-groszek/ https://diecezja.radom.pl/zmarli-ks-kan-bogumil-orlowski-i-ks-kan-andrzej-sasin/ https://diecezja.radom.pl/koronawirus-w-domu-ksiezy-seniorow-w-radomiu/ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem,387.html https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/457878/Week-28-COVID-19-surveillance-report-eng.pdf https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Cases-by-Age-Group.aspx http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2020_07.01.pdf