Czy w Europie niewielki procent rodziców szczepi dzieci?

Report date: 14.04.2021 09:50

Share:

Reported news

W zgłoszonym video pojawia się wypowiedź Huberta Czerniaka, który w 2020 roku stracił na 2 lata prawo do wykonywania zawodu lekarza. Twierdzi on tam, że we współczesnej Europie niewielki procent rodzi...

https://www.youtube.com/watch?v=T2ToorZAVFg

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 15.04.2021 12:26

W zgłoszonym video pojawia się wypowiedź Huberta Czerniaka, który w 2020 roku stracił na 2 lata prawo do wykonywania zawodu lekarza. Twierdzi on tam, że we współczesnej Europie niewielki procent rodziców szczepi dzieci. To nieprawda. Według szacunków WHO w 2019 wyszczepienie w regionie europejskim wynosiło od 79 do 97%. 97% - szczepionka zawierająca błonicę, tężec i krztusiec, pierwsza dawka 95% - szczepionka zawierająca błonicę, tężec i krztusiec, trzecia dawka 92% - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, dawka trzecia 79% - szczepionka przeciwko Haemophilus influenzae typu b, dawka trzecia 80% - skoniugowana szczepionka pneumokokowa, dawka trzecia 95% - szczepionka zawierająca polio, dawka trzecia 96% - szczepionka zawierająca odrę, dawka pierwsza 91% - szczepionka przeciw odrze, dawka druga Według serwisu statista.com w 2018 roku: - Węgry, Luksemburg i Portugalia zaszczepiły przeciwko odrze 99 procent dzieci w swoim kraju. Zaleca się, aby co najmniej 95 procent populacji otrzymało szczepionkę przeciwko odrze, aby wyeliminować chorobę i powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby wśród osób z grup wysokiego ryzyka. Tylko kilka krajów miało wskaźnik immunizacji poniżej 95 procent w 2018 roku. - pięć krajów w Europie zaszczepiło 99 proc. swoich dzieci w wieku poniżej jednego roku pełną dawką szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DPT). Krajami tymi były Finlandia, Grecja, Węgry, Luksemburg i Portugalia. Z drugiej strony, 82 procent dzieci w Austrii było uodpornionych przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. - 98 procent dzieci w Portugalii w wieku poniżej jednego roku życia było uodpornionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Ponadto 97 procent dzieci w Belgii, Rosji i Słowacji było zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W Niemczech i Słowenii 87 procent dzieci otrzymało szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. - 99,9 procent dzieci na Węgrzech otrzymało szczepionkę przeciwko polio. W Turcji wskaźnik szczepień wyniósł 98 procent. Z kolei na Ukrainie tylko 71 procent dzieci otrzymało tę szczepionkę. - 99,9 procent dzieci na Węgrzech otrzymało swoją ostatnią dawkę skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom, co jest najwyższym wskaźnikiem w Europie. Zarówno Albania, jak i Białoruś miały wskaźniki immunizacji PCV na poziomie ponad 98 procent w 2018 roku, ale w Serbii mniej niż 50 procent dzieci otrzymało pełną dawkę PCV. - 91 procent dziewcząt w Islandii otrzymało szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), co stanowi najwyższy udział wśród zapewnionych krajów europejskich. Szczepienie HPV jest ważne w zapobieganiu rakowi szyjki macicy wśród kobiet, ale dane pokazują, że istnieją duże rozbieżności w rozpowszechnieniu immunizacji HPV w całej Europie. - 94 procent dzieci w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko odrze, a 89 procent otrzymało drugą dawkę. Odsetek dzieci otrzymujących początkową dawkę szczepienia przeciwko odrze ogólnie wzrósł w podanym przedziale czasowym, ale odsetek otrzymujących dwie dawki doświadczył większych wahań od 1999 r. Dwa duże spadki liczby dzieci otrzymujących dwie dawki szczepionki przeciwko odrze w Europie odpowiadają dwóm dużym wzrostom liczby zachorowań w 2002 i 2010 r. - około 76 procent ludzi na całym świecie zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że szczepienie dzieci jest ważne. Przegląd sposobów funkcjonowania obowiązku szczepień w różnych krajach. - Polska. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada obowiązek administracyjny poddania się szczepieniom obowiązkowym. Za brak zgody na szczepienie dziecka rodzicom grozi kara finansowa. Wcześniej podejmowane są wszystkie kroki związane z przekonaniem rodzica do szczepienia dziecka. - Belgia. Szczepienia są dobrowolne. Do szczepień obowiązkowych przeciw wzw B zobowiązani są jedynie pracownicy służby zdrowia. - Czechy. Obowiązują wymagania szczepień przed przyjęciem do przedszkola (6 szczepień do 3 r.ż.). - Finlandia ma kompleksowy krajowy program szczepień i dobrowolne szczepienia. Wskaźniki szczepień należą tu do najwyższych w Europie. Rząd fiński wprowadził ostatnio obowiązek 4 szczepień (przeciw odrze ospie wietrznej, krztuścowi i grypie) dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej polegający na wzmocnieniu prawa wymagania tych szczepień przez pracodawców instytucji zajmujących się zdrowiem. - Francja. Od stycznia 2018 r. obowiązek szczepień został rozszerzony do 11 szczepionek podawanych dzieciom. Dodano 8 dodatkowych szczepień do stosowanym dotychczas szczepieniom przeciw błonicy, tężcowi i poliomyelitis. Brak zaświadczenia o szczepieniu uniemożliwia dostanie się do placówek edukacyjnych oraz klubów sportowych. - Grecja. Wybrane szczepienia są obowiązkowe. - Norwegia ma jeden z bogatszych kalendarzy szczepień, dobrowolne szczepienia i jedne z najwyższych wskaźników zaszczepienia w Europie. - Słowenia posiada jeden z najbardziej ostrych systemów szczepień z 9 szczepieniami obowiązkowymi. - Włochy. Obowiązek szczepień rozszerzono do 12 szczepień (przeciw poliomyelitis, błonicy, tężcowi, zapaleniu wątroby typu B, Haemophilus influenzae typu B, chorobie meningokokowej grupy B, choroby meningokokowej grupy C, odrze, śwince, różyczce, krztuścowi i ospie wietrznej). Obowiązek dotyczy dzieci do 6 r.ż. W marcu 2018 r. wprowadzono formę obowiązkowości polegającą na tym, że do włoskich żłobków i przedszkoli przyjmowane są wyłącznie dzieci, których rodzice przedstawią kartę szczepień. Zaostrzono również przepisy dotyczących szczepień dzieci starszych – rodzice odmawiający szczepienia dziecka w wieku szkolnym są karani grzywną w wysokości 500 Euro. Dzieci, których nie można szczepić z powodu stanu ich zdrowia są zapisywane do klas, w których są wyłącznie zaszczepieni uczniowie. Obecnie zastąpiono wymaganie zaświadczeń lekarskich o szczepieniach jedynie oświadczeniami rodziców o tym, że dziecko zostało uodpornione. Bezpośrednią przyczyną zaostrzenia przepisów jest epidemia odry oraz niski stan zaszczepienia, który w przypadku 2 dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce obniżył się z ponad 90% do poziomu poniżej 80%. - Niemcy. Wszystkie szczepienia są dobrowolne. W 2017 r. zaostrzono jednak przepisy dotyczące realizacji szczepień. Rodzice, którzy przed posłaniem dziecka do przedszkola nie spotkają się z lekarzem, aby porozmawiać na temat szczepień, są karani wysoką grzywną do 2 500 Euro. Przedszkola mają obowiązek przekazywania władzom informacje o rodzicach unikających konsultacji lekarskiej w sprawie szczepień. Dyrektorzy przedszkoli mogą również odmówić przyjmowania dzieci, których rodzice nie przedstawią dokumentu poświadczającego wykonanie szczepienia. - Rumunia. Nie ma obowiązku szczepień. Rumuńskie władze nie chcą karać rodziców za brak zgody na szczepienia, ale zamierzają wprowadzić obowiązek przedstawienia zaświadczenia o dopełnionym obowiązku szczepień przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły. Taki dokument wydawaliby lekarze lub ośrodki wykonujące szczepienia. - Serbia. Obowiązek szczepień obejmuje 6 szczepionek podawanych w wieku do 14 r.ż. - Wielka Brytania. Nie ma szczepień obowiązkowych, chociaż lekarze aktywnie do nich zachęcają, a rodzice, którzy odmawiają, mogą spotkać się z negatywną, wyrażaną otwarcie, postawą pracowników służby zdrowia wobec takiej decyzji. - Kanada. Brak szczepień łączy się z ograniczeniem dostępu do szkół i przedszkoli. - Stany Zjednoczone. Obowiązek szczepień jest realizowany przez pośrednie zachęcanie, dzieci nieszczepione nie są przyjmowane do placówek publicznych. - Australia. Inną formę obowiązkowości przyjęła Australia, gdzie ​​szczepienia, łączą się z płatnościami z pomocy społecznej. Od 2017 r. rząd australijski wprowadził politykę „nie kłujesz, nie płacimy”. Rodzice, którzy nie zgadzają się na szczepienia z przyczyn pozamedycznych tracą prawa do świadczeń wypłacanych na dzieci. Stan zaszczepienia dzieci do 5 lat oceniany jest tam na 92,2%. - Nowa Zelandia. Ciekawym przykładem jest Nowa Zelandia, gdzie wszystkie szczepienia są dobrowolne. Przeprowadzono jednak szeroką akcję edukacyjną (podniesienie świadomości szczepień wskazano jako jeden z głównych celów zdrowotnych) i po 2 latach działań stan zaszczepienia poprawił się do 94%.

Sources

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_pl https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/organizacja-szczepien-europie/ https://www.statista.com/topics/3536/vaccinations-in-europe/#dossierSummary__chapter1 https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/data-and-statistics

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.