Czy budowa i wdrażanie w powiatach i gminach sieci 5G jest nieopłacalne?

Report date: 15.07.2021 06:58

Share:

Reported news

To operatorzy telekomunikacyjni i budżet państwa, a nie administracja samorządowa, poniosą główne koszty związane z budową infrastruktury 5G. Natomiast wdrożenie tej technologii przyniesie gminom szer...

https://www.odkrywamyzakryte.com/fakty-5g/

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 16.07.2021 15:26

To operatorzy telekomunikacyjni i budżet państwa, a nie administracja samorządowa, poniosą główne koszty związane z budową infrastruktury 5G. Natomiast wdrożenie tej technologii przyniesie gminom szereg korzyści i oszczędności wynikających m.in. z dalszego rozwoju e-usług oraz idei „smart city”. Zgłoszenie dotyczy artykułu „20 faktów dotyczących 5G, o których każdy musi wiedzieć” opublikowanego na portalu odkrywamyzakryte.com. W materiale przytoczono listę "20 faktów o sieci bezprzewodowej 5G" opracowaną przez Environmental Health Trust (EHT) – organizację zajmującą się m.in. identyfikacją, oceną i zmniejszaniem ryzyka związanego ze szkodliwością promieniowania elektromagnetycznego. Jeden z faktów brzmi następująco: „budowa i wdrażanie sieci 5G jest nieopłacalna pod względem finansowym dla miast i powiatów”. Niestety w artykule nie podano na czym konkretnie miałaby polegać ta nieopłacalność, czy też straty samorządów związane z budową infrastruktury 5G. W rzeczywistości bowiem największe koszty związane z budową infrastruktury 5G w Polsce poniosą podmioty prywatne (operatorzy telekomunikacyjni) i państwo, a nie administracja samorządowa. Szacunki dotyczące kosztów budowy tej infrastruktury w Polsce są bardzo różne. Mówi się o kwotach sięgających od kilku do nawet 20 mld zł. Przy czym rola administracji samorządowej sprowadza się nie do budowy sieci 5G, ale przede wszystkim do tworzenia środowiska formalnoprawnego dla jej rozwoju. Chodzi np. skrócenie procedur prawnych związanych z inwestycjami telekomunikacyjnymi na terenie konkretnej gminy, czy miasta. Natomiast eksperci są zgodni, że korzyści społeczno-gospodarcze, jakie przyniesie rozwój technologii 5G dla ludności oraz dla gospodarki, także tej lokalnej, przewyższa wydatki związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Analizy przeprowadzone kilka lat temu przez światową organizację WEF (World Economic Forum) w 26 krajach Unii Europejskiej dowodzą, że inwestycje w rozwój szybkiego Internetu, czyli łącza internetowego o przepustowości co najmniej 30 MB/s, zwracają się w okresie 7-18 miesięcy (biorąc pod uwagę wszystkie korzyści dla społeczeństwa skwantyfikowane w postaci szybszego wzrostu PKB). Z kolei, jak podaje raport „Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania” przygotowany w grudniu 2019 r. przez firmę konsultingową Accenture, wzrost dostępności Internetu szerokopasmowego przekłada się na szybszy rozwój gospodarczy i tym samym na większe przychody dla Skarbu Państwa oraz samorządów terytorialnych. Autorzy raportu oszacowali, że w 2018 roku korzyści te wyniosły odpowiednio 10,1 mld zł dla Skarbu Państwa oraz 219 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Doliczając korzyści dla konsumentów i przedsiębiorców oszacowali oni, że suma osiągnęła prognozowaną wartość 2,2 proc. polskiego PKB. „Natomiast zakładając dalszy rozwój rynku telekomunikacyjnego w dotychczasowym tempie, czyli stagnację liczby łączy stacjonarnych, aktualne tempo wzrostu liczby łączy mobilnych przy stopniowym wzroście przepustowości łączy stacjonarnych oraz mobilnych, wartość tego wpływu w 2023 roku szacowana jest na kwotę ok. 19,6 mld złotych do Skarbu Państwa oraz 430 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy w raporcie Accenture. Eksperci zwrócili też uwagę, że wdrożenie technologii 5G będzie miało ogromny wpływ na rozwój e-administracji. Przede wszystkim przyspieszy cyfryzację usług administracji publicznej oraz ułatwi do niej dostęp mieszkańcom w takich obszarach jak rejestracja firmy lub samochodu czy też wydawanie różnego typu pozwoleń. W ocenie autorów raportu Accenture technologia 5G pozwoli na obniżenie kosztów, równocześnie podnosząc komfort i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez wyższy poziom bezpieczeństwa obrotu e-dokumentów w stosunku do dokumentów papierowych. O korzyściach wdrożenia technologii 5G dla samorządów oraz o oszczędnościach jakie uzyskają mówił też Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający w Fundacji Digital Poland. Podczas czatu zorganizowanego przez Serwis Samorządowy PAP pod koniec 2020 r. zwrócił uwagę, że nowe technologie pozwolą samorządom lepiej wykorzystywać te zasoby, którymi już dysponują. „Na tym polega właściwie koncepcja Smart City. Jest to nic innego jak miasto, które lepiej i bardziej efektywnie zarządza swoimi zasobami. Lepiej zarządza chociażby ruchem miejskim czy kwestią wywozu śmieci. Nowe technologie pozwalają wdrożyć oszczędności” – przekonywał Mieczkowski. Jako przykład podał sytuację rosnących stawek firm ochroniarskich. W reakcji na podwyżki kolejne firmy, ale też kolejne wspólnoty mieszkaniowe i samorządy automatyzują monitoring mienia. „Dziś jedna osoba potrafi obsłużyć coś takiego, co do tej pory obsługiwało dziesięć osób fizycznych, które musiały fizycznie poruszać się po danych obiektach. Teraz ta automatyzacja pozwala samorządom na oszczędności” – zaznaczył dyrektor. Zdaniem Krzysztofa Głomba, prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” znalezienie się w zasięgu 5G stanie się już niedługo kluczowym czynnikiem rozwoju lokalnych przedsiębiorców i warunkiem inwestowania w gminie. Dlatego, jak zaznaczył w wywiadzie dla „Wspólnoty”, władzom samorządowym powinno zależeć na dobrej współpracy z operatorami sieci mobilnych i dążeniu do podejmowania wspólnych inicjatyw realizowanymi w modelu win-win.

Sources

https://www.accenture.com/pl-pl/insights/communications-media/5g-in-poland-report https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-5g-dla-polski https://samorzad.pap.pl/kategoria/telekomunikacja/piotr-mieczkowski-odpowiada-na-pytania-o-znaczenie-5g-dla-rozwoju-miast https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C809638%2Crozwoj-sieci-5g-w-polsce-wazny-dla-wyjscia-z-kryzysu.html https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-Orange-Koszty-budowy-sieci-5G-w-wysokosci-11-20-mld-zl-sa-realistyczne-7645701.html https://www.pb.pl/exatel-koszt-budowy-sieci-5g-w-polsce-od-zera-nawet-do-58-mld-zl-955600 https://wspolnota.org.pl/news/5g-pozwoli-samorzadom-zbudowac-przewage-konkurencyjna

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.