Czy Rada Miejska Wałbrzycha wprowadziła obowiązek szczepień na COVID-19 dla mieszkańców i osób pracujących na terenie miasta?

Report date: 29.04.2021 18:48

Share:

Reported news

Nie jest prawdą, że uchwalenie przez Radę Miasta w Wałbrzychu obowiązku szczepienia dla mieszkańców i pracujących na jego terenie osób wprowadza obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. „Podjęta w Wał...

https://walbrzych.naszemiasto.pl/rada-miejska-walbrzycha-wprowadzila-obowiazek-szczepien-na/ar/c1-8254980

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 30.04.2021 09:02

Nie jest prawdą, że uchwalenie przez Radę Miasta w Wałbrzychu obowiązku szczepienia dla mieszkańców i pracujących na jego terenie osób wprowadza obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. „Podjęta w Wałbrzychu uchwała jest niezgodna z prawem” - podkreśla dr hab. Sławomir Patyra z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „Uchwałę tę należy traktować jedynie jako sugestię dla mieszkańców, a nie obowiązujące prawo” – podkreśla ekspert. „Uchwała jest bezsankcyjna, co oznacza, że za niezaszczepienie się nie są przewidziane żadne konsekwencje prawne”. I, jak dodaje dr Patyra, „całe szczęście, ponieważ nawet gdyby próbowano wymuszać na adresatach tej uchwały obowiązek szczepienia się, byłoby to niezgodne z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. Jak dodaje ekspert, „w tym przypadku ta uchwała nie może być prawem obowiązującym, ponieważ kwestie obowiązkowych szczepień określa się na poziomie ustawowym”. Podjęcie takiej uchwały stoi również w sprzeczności ze skierowanym dopiero co apelem radnych tego miasta do ministra zdrowia o wpisanie COVID-19 na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień” – dodaje ekspert. „Podjęcie takiej uchwały w sytuacji, gdy choroba ta w ogóle nie jest wpisana na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień jest zupełnie niezgodne z prawem i stanowi sprzeczność samą w sobie. Trzeba pamiętać również, że szczepienie jest świadczeniem zdrowotnym, a nie ma takich przepisów na poziomie żadnej z ustaw, które by zobowiązywało kogokolwiek, aby poddawał się wbrew własnej woli świadczeniom zdrowotnym” - podkreśla Sławomir Patyra. Według niego uchwała ta, pod każdym względem nadaje się do tego, aby została uchylona przez wojewodę w trybie nadzoru.

Sources

Rozmowa FH z dr hab. Sławomirem Patyrą z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z 30.04.2021.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.