Czy stawki w szpitalu tymczasowym są wyższe niż w tradycyjnych placówkach medycznych?

Report date: 23.11.2020 17:53

Share:

Reported news

Nie jest prawdą, że stawki za opiekę nad pacjentami w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym są wyższe niż w tradycyjnych szpitalach. Taka właśnie teza, że szpital tymczasowy jest lepiej finansow...

https://twitter.com/MKierwinski/status/1330756348737417217

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 25.11.2020 19:36

Nie jest prawdą, że stawki za opiekę nad pacjentami w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym są wyższe niż w tradycyjnych szpitalach. Taka właśnie teza, że szpital tymczasowy jest lepiej finansowany niż placówki standardowe pojawiła się 23.11.20 w zgłoszonym wpisie na Twitterze autorstwa posła Marcina Kierwińskiego. Wcześniej, tj. 16.11.20, to samo sugerował - także na Twitterze - poseł Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z wyjaśnieniem ministerstwa zdrowia, umieszczonym w komentarzu do wpisu posła Kierwińskiego, w standardowym szpitalu, do środków za obsługę pacjenta, czy samą gotowość do jego obsługi, dolicza się opłatę rekompensacyjną (średnio 717 zł/dobę za łóżko) oraz dodatki do świadczeń lekarzy. Jak tłumaczy resort zdrowia, „sumarycznie są to kwoty wyższe niż w szpitalach tymczasowych.” Co jeszcze wpływa na to, że stawki w szpitalach tradycyjnych nie są niższe niż w tymczasowych? W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie nie łączą się z opłatami za dostępność (gotowość do przyjęcia pacjenta z Covid-19). Poza tym, stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych uwzględniają już dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego. Tymczasem, w szpitalach tradycyjnych, w kosztach leczenia i w opłatach za gotowość nie są uwzględnione koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego. Stanowią one odrębną część kosztów, które pokrywa NFZ. Szpitale tymczasowe – w przeciwieństwie do tradycyjnych – nie otrzymują też rekompensaty za utracone przychody. Szpitale standardowe mają też szersze spektrum działania niż tymczasowe, dlatego, jak tłumaczy PAP Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału NFZ, porównywanie wybranych kilku stawek za leczenie pacjenta w szpitalu tymczasowym (jak to zrobił w zgłoszonym wpisie poseł Kierwiński) ze stawkami obowiązującymi w szpitalach tradycyjnych prowadzi do fałszywych wniosków. Szpital tradycyjny leczący pacjentów z Covid-19 zapewnia większy zakres świadczeń niż tymczasowy, co jest uwzględnione w wycenie, w której znajdują się m.in. takie komponenty jak: opłata ryczałtowa (1/12 rocznego ryczałtu), hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii, funkcjonowanie SOR, a takich komponentów brak jest w wycenie świadczeń szpitala tymczasowego. Także Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ, zwrócił uwagę na to, że porównując wycenę świadczeń w szpitalu tymczasowym i tradycyjnym, trzeba wziąć pod uwagę wszelkie przychody, którymi one dysponują. „Warto np. zauważyć, że szpital tymczasowy, jeżeli korzysta z personelu, który otrzyma dodatkowe finansowanie w wysokości 100 proc. dochodów, uzyskuje dofinansowanie pomniejszone o tą dotację" – tłumaczył Nowak (cytat za depeszą PAP z 25.11.20, z godz.15:12) Wyceny świadczeń w szpitalach tymczasowych mogą się jeszcze zmieniać. Mówi o tym stanowisko NFZ z 16.11.20, cytowane w depeszy PAP z tego samego dnia. Czytamy w nim, że AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji), która przygotowała wyceny, po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, jeszcze raz wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19, na podstawie realnie poniesionych kosztów. A jak wyglądają obecne stawki? W komunikacie z 16.11.2020 roku biuro prasowe NFZ szczegółowo opisało system finansowania opieki nad pacjentami z Covid-19, zarówno w szpitalach standardowych jak i tymczasowych. Tradycyjne szpitale podzielono wedle 4 poziomów zabezpieczenia covidowego. Pierwszy poziom to szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Drugi poziom to szpitale, które zajmują się leczeniem chorych na Covid-19. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Trzeci poziom to szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19, ale głównym powodem jego hospitalizacji nie jest koronawirus. Czwarty poziom to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Szpitale tradycyjne otrzymują wynagrodzenie za gotowość do leczenia pacjentów z Covid-9 i za leczenie takich pacjentów. Przy czym, szpitale I i II poziomu otrzymują opłatę za gotowość - średnio to ponad 717 zł/dobę za łóżko - jako rekompensatę za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie. Szpitale I, II i IV poziomu za każde dodatkowe łóżko (niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ) otrzymują 100 zł za dobę, za dostępność tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Szpitale II i IV poziomu dostają 200 zł/dobę za dostęp do respiratora pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Chodzi o dodatkowe respiratory, które nie są ujęte w dotychczasowej umowie szpitala z NFZ. Szpitale III poziomu otrzymują 40 zł/dobę za każde łóżko (zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą) za gotowość do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów z COVID-19. To na razie opłaty jedynie za gotowość do przyjęcia pacjentów z Covid-19, bo za leczenie pacjentów z Covid-19 przewidziane są oczywiście kolejne opłaty. I tak, placówki I, II i IV poziomu otrzymują 185 zł za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Szpitale II i IV poziomu za leczenie pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji otrzymają 330 zł/osobodzień w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95% i 630 zł/osobodzień w przypadku saturacji poniżej 95%. Za hospitalizację pacjentów chorych na COVID-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu otrzymują 1 154 zł/osobodzień. W sytuacji, gdy pacjent z COVID-19 wymaga wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii, wówczas szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują od 919 zł do 5 298 zł/osobodzień. A jak wyglądają opłaty w szpitalu tymczasowym? Za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 822,43 zł/dobę. Za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę. Za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę. Z kolei, za leczenie pacjenta z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 1 026,40 zł/osobodzień. Za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, otrzymują 4 321,14 zł/osobodzień. Podsumowując: Na przykład szpital II poziomu może otrzymać 1017 zł/dobę za gotowość i od 333-5258 zł na dobę za leczenie jednego pacjenta, w zależności od jego stanu. Do tego trzeba doliczyć dodatki dla lekarzy za pracę z pacjentami z Covid-19. Szpital tymczasowy za leczenie jednego pacjenta może otrzymać 1026 zł/dobę, a za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, może liczyć na 4 321,14 zł/osobodzień. Te stawki uwzględniają już dodatkowe wynagrodzenie dla personelu. Rachunek jest jasny.

Sources

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/finansowanie-leczenia-pacjentow-z-covid-19-w-szpitalach-tradycyjnych-i-tymczasowych,7849.html wypowiedź mailowa Andrzeja Troszyńskiego, rzecznika prasowego Mazowieckiego oddziału NFZ, 25.11.20 godz.17:25 i 18:28 Depesza PAP z 16.11.2020, z godz. 18:03: NFZ: szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł Depesza PAP z 25.11.2020, z godz.15:12 – Nowak (NFZ): będzie wyższe finansowanie dla mniej samodzielnych pacjentów w izolatoriach

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.