Czy leczenie Ukraińców w 2022 r. kosztowało nasz budżet 40 mld zł?

Report date: 19.05.2023 15:48

Share:

Reported news

Jest to nieprawda. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy za 2022 r. (okres marzec-grudzień 2022 r.) wyniosły 514,6 mln zł. Autor ...

https://twitter.com/_quoante/status/1659554862495825920

Verdict

Fake News

Expert's report

Date of the verdict: 23.05.2023 08:43

Jest to nieprawda. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy za 2022 r. (okres marzec-grudzień 2022 r.) wyniosły 514,6 mln zł. Autor zgłoszonego wpisu twierdzi, że „w 2022 roku leczenie Ukraińców kosztowało Polaków 40 mld zł” i – według niego – nie powinno to dziwić, bowiem „Ukraińcy po przyjeździe do Polski masowo szli się rehabilitować, leczyć zęby i robić najdroższe badania”. Drugie z twierdzeń jest również nieprawdziwe. Jak podkreśla biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, prawo do opieki medycznej dla Ukraińców „obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w takim samym zakresie, w jakim przysługują one polskim obywatelom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym z wyłączeniem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, możliwości korzystania z leczenia poza granicami Polski na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia”. „Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (w tym także osoby przybywające z Ukrainy przez terytorium innego państwa), począwszy od 24 lutego 2022 r. uzyskali w Polsce dostęp do opieki medycznej. Dotyczy to także nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy oraz członków najbliższej rodziny obywateli Ukrainy, którzy mają tzw. Kartę Polaka. Uprawnienia te wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" – czytamy w wyjaśnieniu przesłanym serwisowi FakeHunter przez resort zdrowia. „Świadczenia udzielane są uprawnionym obywatelom Ukrainy przez podmioty lecznicze oraz apteki na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Koszty tych świadczeń rozliczane są z podmiotami leczniczymi oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane są z Funduszu Pomocy (art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)" – czytamy dalej w otrzymanej odpowiedzi. „Zgodnie ze złożonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdaniami, koszty świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy za 2022 r. (okres marzec-grudzień 2022 r.) wyniosły 514,6 mln zł.” - konkluduje Ministerstwo Zdrowia. Autor dezinformującego wpisu opiera go na zestawieniu wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w roku 2021 i 2022. Wydatki te rzeczywiście rosły, ale jak - wyjaśniał Narodowy Fundusz Zdrowia przy okazji kolejnych zmian planu finansowego, poziom wzrostu finansowania placówek medycznych obliczała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Agencja wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach szpitali.

Sources

Wyjaśnienia Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 maja 2023 godz. 15:28 Wyjaśnienia NFZ na temat wyższych nakładów m.in. na na AOS w 2022 r. zawarte w depeszy PAP z 25 marca 2022 r. godz. 19.44 "Niedzielski: ponad 2,6 mld zł trafi dodatkowo do wszystkich poziomów lecznictwa".

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.