Play
Play

P4 Sp. z o.o. należąca do francuskiej Grupy iliad jest operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta ponad 15 mln klientów. Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej, a także mobilnego oraz stacjonarnego dostępu do internetu klientom indywidualnym oraz biznesowym w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową PLAY. Play świadczy usługi, dostępne dla ponad 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE/5G, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym. W ofercie PLAY znajduje się także usługa telewizyjna PLAY NOW.

PGNIG

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA, zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach europejskich i handlem LNG. Zaangażowała się w projekty związane biometanem oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru. Realizuje działania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.