Czy lekarz nie może odmówić leczenia pacjentowi, który nie chce się poddać testowi na Covid-19?

Data zgłoszenia: 18.11.2021 13:31

Udostępnij:

Zgłoszony news

Szczepienia przeciw Covid-19, jak również testy na koronawirusa mają charakter dobrowolny, a opieka medyczna jest obowiązkiem placówki i gwarantowanym prawem pacjenta. Dlatego lekarze nie mogą odmówi...

http://www.czujny.pl/2021/11/05/pismo-do-pobrania-odmowa-opieki-medycznej-z-powodu-odmowy-testu-i-nieokazania-certyfikatu-szczepienia/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 19.11.2021 17:02

Szczepienia przeciw Covid-19, jak również testy na koronawirusa mają charakter dobrowolny, a opieka medyczna jest obowiązkiem placówki i gwarantowanym prawem pacjenta. Dlatego lekarze nie mogą odmówić leczenia chorym, którzy nie chcą się poddać testom – twierdzi autor publikacji na portalu czujny.pl. To nieprawda. Szpitale coraz częściej stawiają pacjentom warunek: jeśli nie przedstawią certyfikatu szczepienia lub nie poddadzą się testowi na obecność koronawirusa, nie zostaną przyjęci na leczenie, dopuszczeni do operacji lub do innych badań. Środowisko antyszczepionkowców twierdzi, że robią to bezprawnie. Choć przepisy nie regulują tych kwestii jednoznacznie, pacjent, który odmówił poddania się testowi na COVID-19, może być legalnie odesłany do innej placówki. Osobę, która jest niezaszczepiona, a odmawia testu PCR, powinno się bowiem traktować jako potencjalnie zakażoną. Placówka medyczna, kierując się bezpieczeństwem innych pacjentów i własnego personelu, powinna ją izolować. Jeżeli z jakichś względów, np. z powodu braku miejsc w izolatce, nie można tego zrobić, jest to podstawą do odmowy przyjęcia pacjenta. Przy czym, prawo odmowy przysługuje lekarzowi, a nie placówce medycznej. Medyk może bowiem skorzystać z uprawnień, jakie dają mu Kodeks Etyki Lekarskiej i ustawa o zawodzie lekarza. Przepisy mówią, iż w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego. – Dla ustalenia czy prawo odmowy udzielenia świadczenia przez danego lekarza będące wynikiem odmowy wykonania testu było zasadne, z pewnością będzie miało znaczenie to, czy pacjent przy pierwszym kontakcie z lekarzem zdradzał objawy zakażenia COVID-19, jednakże nie będzie to jedynym istotnym czynnikiem. Innymi argumentami są np. niemożność zapewnienia pacjentowi, który nie poddał się testowi, miejsca izolacyjnego, a także stopień obciążenia danego oddziału, to jest liczby zajętych łóżek, etc. – wyjaśnia radca prawny Patrycja Aleksandrowicz z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Jedynym wyjątkiem, który uniemożliwia odmowę leczenia jest sytuacja zagrożenia zdrowia i życia pacjenta (gdy zwłoka w udzieleniu świadczeń mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia). Jednak nawet wtedy, powinny być zapewnione maksymalne warunki zachowania bezpieczeństwa. W sytuacji odmowy leczenia, lekarz ma obowiązek wskazać pacjentowi inne placówki udzielające analogicznych świadczeń opieki zdrowotnej, do których może się on zgłosić.

Żródła

https://polisa.med.pl/czy-test-na-covid-19-jest-obowiazkowy--czy-lekarz-moze-odmowic-udzielenia-swiadczenia-,301.html#

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.