Czy promieniowanie emitowane przez stacje przekaźnikowe 5G uszkadza komórki?

Data zgłoszenia: 08.10.2020 14:59

Udostępnij:

Zgłoszony news

5G to technologia bezprzewodowej transmisji danych, która daje szansę na zwiększenie wydajności Internetu mobilnego. 5G, tak jak cała telefonia komórkowa, bazuje na działaniu promieniowania elektromag...

https://www.odkrywamyzakryte.com/5g-i-koronawirus-powiazanie-badanie/

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 12.10.2020 15:24

5G to technologia bezprzewodowej transmisji danych, która daje szansę na zwiększenie wydajności Internetu mobilnego. 5G, tak jak cała telefonia komórkowa, bazuje na działaniu promieniowania elektromagnetycznego. 5G wykorzystuje pasma o częstotliwości 700 MHz, 3,4–3,8 GHz oraz 26 GHz, które od dawna mają zastosowanie w radiokomunikacji, telefonii komórkowej, sieciach Wi-Fi, a także w skanerach ciała używanych do kontroli bezpieczeństwa. Do tej pory nie odnotowano, by negatywnie oddziaływały na zdrowie człowieka. Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), promieniowanie wykorzystywane w technologii komórkowej jest czynnikiem potencjalnie rakotwórczym. Zalicza się do grupy 2B, co oznacza, że nie ma wystarczających dowodów na to, by prowadziło do powstawania nowotworów. W tej samej grupie znajdziemy też np. wyciągi z aloesu czy kiszone warzywa. Światowa Organizacja Zdrowia podtrzymuje stanowisko, że dotychczasowe badania (ponad 25 tys. różnych analiz naukowych) nie wykazały istotnego związku między oddziaływaniem fal elektromagnetycznych wykorzystywanych w telekomunikacji a zapadalnością na jakiekolwiek choroby czy obniżeniem odporności organizmu. WHO zakłada, że o ile przestrzegane będą międzynarodowe wytyczne, 5G nie przyniesie żadnych konsekwencji dla zdrowia publicznego. Limity bezpiecznych emisji elektromagnetycznych ustalane są przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Jedyny negatywny efekt zdrowotny pola elektromagnetycznego, potwierdzony w praktyce medycznej i w badaniach laboratoryjnych, to efekt termiczny. Pole EM może nieznacznie wpłynąć na temperaturę ciała. Jednak, wraz ze wzrostem częstotliwości, maleje penetracja tkanek ciała, a wchłanianie energii staje się ograniczone do powierzchni skóry. W lutym 2020 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) opublikowała przegląd i analizę badań z lat 2008–2018 dotyczących wpływu promieniowania fal radiowych na zdrowie człowieka. Badania dotyczyły zarówno promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe, jak i przez stacje bazowe. FDA nie znalazła żadnego związku między działaniem fal radiowych a zachorowaniami na nowotwory. Promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiednio dobranej częstotliwości i mocy jest stosowane leczniczo – np. przy wspomaganiu regeneracji tkanki kostnej. Opiera się na nich także niemal cała diagnostyka obrazowa (rezonans magnetyczny czy obrazowanie mikrofalowe). Bezsensowne jest wiązanie 5G z COVID-19 - w wielu krajach dotkniętych pandemią technologia 5G nie jest dostępna.

Żródła

https://www.medonet.pl/zdrowie,5g-a-zdrowie--co-jest-faktem--a-co-mitem-,artykul,23661876.html https://www.gov.pl/web/5g/wplyw-pola-elektromagnetycznego-na-zdrowie https://www.gov.pl/web/5g/wybrane-badania-na-temat-wplywu-pola-em-na-zdrowie https://www.telepolis.pl/images/2019/07/efm-5g-raport-2019.pdf https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zbw492p

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.